เติมเต็มสิ่งที่ขาด ร่วมวาดอนาคตให้เด็กไทย ปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 10

//เติมเต็มสิ่งที่ขาด ร่วมวาดอนาคตให้เด็กไทย ปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 10

เติมเต็มสิ่งที่ขาด ร่วมวาดอนาคตให้เด็กไทย ปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 10

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561   บริษัท  วีเฟสอินสตรูเม้นท์  จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้อง  ครั้งที่  10  ณ  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ  อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี กับชมรมปันน้ำใจให้น้อง  ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีแผนงานดังต่อไปนี้

  1. ปรับพื้นสนามบาส
  2. ติดตั้งเสาโครงเหล็กทางเดิน
  3. ทาสีรองพื้นโรงอาหาร ผนังในโรงอาหาร
  4. เดินไฟ ติดตั้งพัดลมในโรงอาหาร
  5. เปลี่ยนซ่อมก๊อกน้ำ ติดตั้งลูกลอยถังน้ำ
  6. ซ่อมผนังห้องประชุม
  7. ใส่กลอนหน้าต่างใหม่ เป็นต้น

 

       

            

     

      

      

      

      

 

 

 

 

 

By | 2018-10-30T18:22:22+00:00 October 30th, 2018|CSR|