จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025:2005”

//จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025:2005”

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025:2005”

บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้นท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025:2005”  ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ห้องแสงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก พิชัย  มะคาทอง เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้มีความรู้ และเข้าใจ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการสอบเทียบ และสามารถนำไปประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบเพื่อสนับสนุนการสอบเทียบ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

โดยผู้เข้าร่มอบรมประกอบไปด้วยพนักงานบริษัทฯ และ ลูกค้าจากบริษัทต่างๆ อาทิเช่น

  1. MTP HP JV (Thailand) Limited.
  2. Gulf GTS1&2 Company Limited.
  3. Emerson (Thailand) Limited
  4. HRSG-Energy Services Company Limited.
  5. Bridgestone Carbon Black (Thailand) Company Limited.
  6. Linde (Thailand) Public Company Limited.

      

     

By | 2018-10-30T17:38:37+00:00 October 27th, 2018|Training|