ฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

//ฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

ฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันที่ 23  ตุลาคม  2561  บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้นท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

      

      

      

      

      

By | 2018-10-30T17:45:19+00:00 October 26th, 2018|Training|