ต้อนรับผู้มาเยือน

//ต้อนรับผู้มาเยือน

ต้อนรับผู้มาเยือน

บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้ทน์ จำกัด เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากบริษัทต่างๆดังนี้

  • Praxair (Thailand) Co.,Ltd. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

         

  • Thai Plastic and Chemicals PCL. วันที่ 4 ตุลาคม 2561

         

  • HMC Polymers Co.,Ltd. วันที่ 17 ตุลาคม

        

By | 2018-10-30T17:49:06+00:00 October 26th, 2018|Working|